Svátek má: Marcela

Politika

Velikost textu:

Zachrání platforma Zachraňme ČSSD při volbách sociální demokracii?

Zachrání  platforma Zachraňme ČSSD při volbách sociální demokracii?

"Platforma Zachraňme ČSSD vyzývá členskou základnu ČSSD i všechny naše sympatizanty k mobilizaci v podzimních volbách. Každé jedno vybojované místo zastupitele obce či města i mandát senátora bude důležitým odrazovým můstkem k záchraně ČSSD odspodu," burcují sociální demokraté.

Platforma Zachraňme ČSSD
22. září 2018 - 08:24

"Komunální politici a kandidáti ČSSD nenesou odpovědnost za nynější tristní stav ČSSD ani za mohutný pád volebních preferencí. Vyzýváme proto voliče, aby posuzovali jejich reálné výsledky práce na radnicích obcí a měst," píše se v prohlášení platformy Zachraňme ČSSD.


Platforma Zachraňme ČSSD vyzývá vedení ČSSD, členy vlády za ČSSD a zákonodárce k podpoře následujících programových priorit týkajících se komunální politiky:

a) řešení problematiky sucha, zásobování obyvatelstva pitnou vodou (včetně cenové regulace v gesci MZe, budoucí dohody státu a měst a obcí o vlastnictví a provozování vodovodních soustav, propojování páteřních soustav), zadržování vody v krajině,

b) budování dopravní infrastruktury silniční i železniční, včetně místních komunikací,

c) budování komunálního bytového fondu s podporou státu (primárně pro mladé rodiny a seniory)

V celostátní politice doporučujeme klást důraz na řešení problematiky chudoby, lichvy a exekucí.

(ps, facebookový profil Jiřího Zimoly, Prvnizpravy.cz, foto: ps)